Poniżej znajduje się formularz gotowy do pobrania.
Uprzejmie prosimy o jego wypełnienie i odesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres: porsche.poznan@porscheinterauto.pl


Pobierz formularz
 

Pracujemy nad elektroniczną formą kwestionariusza.
Do tego czasu prosimy o wypełnienie go w tradycyjnej formie.
Tylko w ten sposób pozostaniemy w kontakcie!